Skip site news

  Site news

  Picture of Admin User
  Mirë se erdhët
  by Admin User - Sunday, 12 August 2018, 4:52 PM
   

  Ne, në ''Zekeria Rexha'' besojmë në potencialin e secilit nxënës që të jetë i suksesshëm. Ne shpresojmë që të udhëzojmë të gjithë nxënësit në rrugën drejt shkathtësive të nevojshme për shekullin e 21. Ne duam që nxënësit tanë : 

          - Të fitojnë njohuri të qëndrueshme 

          - Të jenë komunikues efektiv dhe bashkëpunues me moshatarët e të rriturit 

          - Të jenë qytetarë të përgjegjshëm 

          - Kritik në mendimet e tyre dhe analizues në zgjidhjen e problemeve

   

  Skip course categories